Inwestor: ZBM I TBS

Nazwa: Termodernizacja budynku wraz modernizacją sieci grzewczej

Miejsce: ul. Jana Pawła II 11

Czas budowy: 2020