Inwestor: MZGLiA w Knurowie

Nazwa: Termodernizacja budynku Starym Knurowie

Miejsce: ul. Mickiewicza 6

Czas budowy: 2020