Inwestor: ZBM II TBS

Nazwa: Budynek mieszkalny oraz zagospodarowanie terenu

Miejsce: ul. Różana 3

Czas budowy: w trakcie