Inwestor: Fundacja „Dom Nadziei”

Nazwa: Kompleks budynków fundacji

Miejsce: ul. Główna 30

Czas budowy: w trakcie