Inwestor: ZBM I TBS

Nazwa: Budynek mieszkalny

Miejsce: ul. Nowy Świat 33

Czas budowy: 2019-2020