Inwestor: KSSE Katowice

Nazwa: Siedziba KSSE o/Gliwice

Miejsce: ul. Rybnicka 29

Czas budowy: 2018