Inwestor: Miasto Zabrze

Nazwa: budynek mieszkalno-usługowy

Miejsce: ul. Hagera 4

Czas budowy: 2013